Header

Marnix College

Samen school maken

Marnix College

Naar de website

Wat leuk dat je er bent! Het Marnix is niet zomaar een school. We leiden hier wereldburgers op die straks in staat zullen zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan hun eigen leven en aan het leven van een ander. Als je de instelling hebt om iets te willen bereiken in het leven en je bent bereid om je kwaliteiten te delen met en in te zetten voor een ander, dan zit je op deze school goed.

Een wereldburger word je niet in je eentje. Dat doe je samen met anderen. Onze docenten zorgen ervoor dat je deze school niet alleen met een waardevol diploma en een flinke hoeveelheid kennis verlaat, maar ook met waardevolle vaardigheden in je bagage. Je bent straks in staat tot zelfreflectie en je durft jezelf te laten zien. Ook ben je zelfredzaam, veerkrachtig en voel je je ‘onderdeel van het geheel’. We bereiden je samen met je klasgenoten voor op de maatschappij van nu en die van de toekomst: een maatschappij met verschillende culturen, zienswijzen en invalshoeken. Wij leren je samen te werken en samen te leven.

Past deze manier van leren bij jou? Dan biedt het Marnix je inspirerend onderwijs met een academische en internationale inslag. Ben je klaar om op mavo, havo, tweetalig havo/vwo of vwo, gymnasium of atheneum niveau een vliegende start te geven aan je toekomst? Je bent van harte welkom!


Agenda

19-06-2024 | 14:30 uur

Kennismaking toekomstige brugklassers

Je hebt je school gekozen en na de zomer start je in de brugklas. Op deze middag maak je kennis met jouw klas. 

Marnix college

Marnix College

Leer jezelf, leer elkaar, leer de wereld kennen.

Leer jezelf kennen
Wij dragen eraan bij dat je jezelf leert kennen en waarderen door ervaringen op te doen in de veilige omgeving van de school.

Leer elkaar kennen
Wij staan open voor mensen met verschillende levens- en geloofsovertuigingen. Onze school is een wereld in het klein waar allerlei mensen een plek vinden. Dat kan een goede plek zijn als wij bereid zijn ons te verbinden met anderen. Dan wordt het mogelijk samen te leven en samen te werken.

Leer de wereld kennen
Wij kijken over grenzen heen. Wij hebben een open oog voor de wereld, voor de vragen die het nadenken over de toekomst opwerpt. Hoe willen wij dat de samenleving van morgen er uit ziet en wat kunnen wij daar zelf aan bijdragen?

Het Marnix Samengevat

• Inhoudelijk sterk onderwijs
• Goed georganiseerd
• Goede leerlingbegeleiding
• Hoog slagingspercentage
• Veilige school, fijne sfeer
• Zeer breed aanbod
• Toegewijd (docenten)team

Wij zijn Marnix! Jij ook?