Header

Leerkracht

Alles voor een soepele overgang

Als leerkracht van groep 8 wil je jouw leerlingen naar de best passende middelbare school begeleiden. Dit doe je samen met de leerling en zijn of haar ouders. Leerlingen, ouders, de basisschool en de toekomstige middelbare school hebben belang bij een soepele overgang van de leerlingen.

Digitaal aanmelden

De aanmelding voor een middelbare school in Ede gaat digitaal. Ouders / verzorgers kunnen hun kind alléén in de landelijke aanmeldweek (25 tot en met 31 maart 2024) via een digitaal formulier aanmelden voor een brugklas van een middelbare school in Ede.

Alleen ouders/verzorgers ontvangen een afschrijving van de aanmelding.

Warme overdracht

De warme overdracht organiseren de VO-scholen dit jaar voor het eerst gezamenlijk op 21, 22 en 23 mei ’s middags bij het Pallas Athene College.

Samenwerking

De middelbare scholen in Ede hechten veel waarde aan een goede samenwerking met jullie als leerkrachten en directies van basisscholen. Jullie zijn altijd van harte welkom op de scholen.  Ook een goed studieadvies is hierbij een belangrijk onderdeel.