Aeres VMBO Ede

Leren met je hoofd, je hart en je handen

Aeres VMBO

Naar de website

Aeres VMBO Ede is niet zomaar een school. Aeres VMBO Ede is een school die je aan het denken zet, waar je wordt uitgedaagd en waar je van gaat houden. We zijn een kleinschalige school waar leerlingen zich snel thuis voelen. Elke dag ben je bezig om je voor te bereiden op jouw toekomst.

  • Aeres VMBO
  • Zandlaan 31, 6717 LN Ede

  • VMBO-BBL
  • VMBO-KBL
  • VMBO-GL (MAVO)
  • VMBO-TL (MAVO)
  • Contactpersoon
  • Alinda Brink
  • 088 020 6098
  • a.brink@aeres.nl

Agenda

19-06-2024 | 14:30 uur

Kennismaking toekomstige brugklassers

Je hebt je school gekozen en na de zomer start je in de brugklas. Op deze middag maak je kennis met jouw klas. 

Aeres VMBO Ede

Een dynamische school met pit en actie, dat is Aeres VMBO Ede.

Bij ons krijgen leerlingen spannende projecten, er gebeurt altijd wel iets bijzonders op school. Een leuke en leerzame activiteit zoals schrijvers die in de les komen of de geboorte van geitjes en andere dieren. Of leerlingen bouwen aan technische oplossingen of creëren een mooi kunstwerk. We zijn een kleinschalige school waar leerlingen zich snel thuis voelen. Tegelijk zijn we onderdeel van één van de grootste AOC’s van Nederland waar we opleidingen verzorgen voor vmbo, mbo en hbo en in bedrijven.

Het bedrijfsleven is voor ons een belangrijke partner; we regelen daar stages, gastlessen en excursies. We houden van sport, binnen en buiten de school. We hebben prachtige faciliteiten zoals het Groen Leefpark.

Ons onderwijs

In leerjaar 1 en 2 volgen leerlingen algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Daarnaast krijgen ze vanaf de eerste dag onderwijs in het brede profiel Groen. Ze gaan aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Ze leren over alles wat groeit en bloeit in de groene sector en het belang van “groen” in de maatschappij. Dit onderwijs krijgen leerlingen voor een groot deel in praktijklessen.

Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we of een leerling verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde/theoretische leerweg.

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma met vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ze volgen ook verplicht het vak biologie of natuur/scheikunde 1 en het profielvak Groen. Afhankelijk van de leerweg kunnen ze bovendien verschillende keuzevakken volgen.

Oudercontact

Goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en de mentor vinden wij belangrijk. Begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor van uw kind tijdens de mentoravonden. Regelmatig vergaderen docenten over de ontwikkeling van leerlingen op zowel sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van schoolresultaten.

Viermaal (klas 1 en 2)/driemaal (klas 3 en 4) per schooljaar krijgt uw kind een cijferrapportage mee. Afhankelijk van deze rapportage ontvangt u door de mentor een uitnodiging voor een ontwikkelgesprek.