Pantarijn

Pantarijn Wageningen (mavo, havo, vwo) 

Op woensdag 11 november beantwoorden Froukje Boselie (teamleider Pantagora), Robbert-Jan Herder (teamleider), Annemarie de Jager (teamleider) en Annelies Offenberg (teamleider) tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over het Pantarijn Wageningen. (Let op, u komt in deze online sessies terecht door op de naam van één van de teamleiders te klikken). Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar AJager@pantarijn.nl.

Pantarijn Wageningen (vmbo) 

Op woensdag 11 november beantwoordt Jacq Top (teamleider) tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over het Pantarijn Wageningen (vmbo). Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar JTop@pantarijn.nl.

Pantarijn Wageningen (praktijkonderwijs) 

Op woensdag 11 november beantwoordt Jacq Top (teamleider) tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over het Pantarijn Wageningen (vmbo). Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar cpes@pantarijn.nl.

Pantarijn Kesteren (mavo, havo- en vwo-onderbouw) 

Op woensdag 11 november beantwoordt Robert Philips (teamleider) tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over het Pantarijn Kesteren. Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar rphilips@pantarijn.nl.

Pantarijn Rhenen (vmbo, mavo, havo-onderbouw)

Op woensdag 11 november beantwoordt Herman Bremer (teamleider) tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over het Pantarijn Rhenen. Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar hbremer@pantarijn.nl.