Marnix College

Op woensdag 11 november beantwoorden Wouter Vink (afdelingsleider brugklassen), Suzan Bokdam (zorgcoördinator) en Corine Poot (coördinator tweetalig onderwijs) tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over het Marnix College. Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar w.vink@marnixcollege.nl