Het Streek

Open dag: Vrijdag 28 januari 2022

Het Streek Lyceum (mavo, havo, vwo, technasium en gymnasium)

Wilt u na afloop van de scholenmarkt meer weten over onze Het Streek Lyceum? Mail dan naar glr@hetstreek.nl.

Het Streek College (vmbo-mavo en praktijkonderwijs)

Wilt u na afloop van de scholenmarkt meer weten over onze Het Streek College vmbo-mavo? Mail dan naar tkr@hetstreek.nl.

Wilt u na afloop van de scholenmarkt meer weten over het praktijkonderwijs op Het Streek College? Mail dan naar wda@hetstreek.nl.