Het Streek

Het Streek Lyceum (mavo, havo, vwo, technasium en gymnasium)

Op woensdag 11 november beantwoordt Gerrine Lankhaar, teamleider brugklassen tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over Het Streek Lyceum. Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar glr@hetstreek.nl.

Het Streek College (VMBO-MAVO)

Op woensdag 11 november beantwoordt Ted Kraaijeveld, teamleider onderbouw vmbo-mavo tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over Het Streek College (vmbo-mavo). Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar tkr@hetstreek.nl.

Het Streek College (praktijkonderwijs)

Op woensdag 11 november beantwoordt Willienda Dam, teamleider praktijkonderwijs tijdens drie online sessies in Teams (om 19.30, 19.50 en 20.10 uur) al uw vragen over Het Streek College (praktijkonderwijs). Wilt u na afloop van de online scholenmarkt meer weten over onze school? Mail dan naar wda@hetstreek.nl.